TRANG ẢNH

Đàn Dược Sư 2013
TẾT Quý Tỵ (2013)
Thọ bát quang trai tháng 4
Lễ Hội Vu Lan, Mùa Báo Hiếu
tại Chùa Quan Âm PL 2556
(Ngày 25 Tháng 8,2012)
Phật thất tại Chùa Quan Âm
(Tháng Chín 2011)

Hòa thượng Thích Trí Đuc
Chùa Hiếu Giang
(Tháng Chín 2011,Ottawa)