CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2017

HẰNG NGÀY
5:00Thỉnh Đại Hồng Chung
5:30Công Phu Khuya
11:00Cúng Ngọ
15:30Thỉnh Đại Hồng Chung
16:00Công Phu Chiều
19:00Thỉnh Đại Hồng Chung

HẰNG TUẦN
Thứ Tư
19:30 – 21:00
Tuần đầu tháng:
Tuần thứ 2,3&4:
  Đạo Tràng Sám Pháp

  Sám Hối-Tụng Giới
  Đại Bi Sám Pháp
Thứ Sáu
18:30 – 21:30
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Thứ Bảy
14:00 – 18:00
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Chủ Nhật
10:00 – 13:00

13:30 – 17:00
  Sinh Hoạt Đại Chúng
  Thọ trì kinh, cúng ngọ,pháp
  thoại, cúng linh, thọ trai.
  Sinh hoạt Gia Đình
  Phật Tử Quan Âm
  (có chương trình riêng)

MỖI THÁNG
Đạo Tràng Bát Quan Trai:
Từ Thứ Sáu 19:30 đến Thứ bảy 18:00
Tháng 3Ngày 17-18(lv)
Tháng 4Ngày 28-29(lv)
Tháng 6Ngày 23-24
Tháng 7Ngày 22-23
Tháng 9Ngày 22-29(lv)
Tháng 10Ngày 27-28
Tháng 11Ngày 17-18(lv)
Tháng 12Ngày 29-30(lv)

CÁC MÙA
XUÂN ĐINH DẬU (VÍA PHẬT DI LẶC)
Thứ Bảy, Ngày 28/01/2017 (nhằm ngày 1 Tết)
In Chương Trình

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chủ Nhật,Ngày 14/05/2017 (nhằm Ngày 19/4/Đinh Dậu)

ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ Nhật,Ngày 27/08/2017 (nhằm Ngày 6/7/Đinh Dậu)

LỄ CÚNG HẠ NGUYÊN
Thứ Bảy,Ngày 02/12/2017 (nhằm Ngày 15/10/Đinh Dậu)

In Chươmg Trình Sinh Hoạt 2017
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT BỒ TÁT
Tháng 1 Ngày 7: Thứ Bảy,
vào lúc 14:00 – 17:30:
Phật Thích Ca Thành Đạo

Tháng 3 Ngày 5: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Xuất Gia

Tháng 3 Ngày 12: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Tháng 3 Ngày 15: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm(18/2)

Tháng 3 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Bồ Tát Phổ Hiền (TB)

Tháng 4 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Chuẩn Đề

Tháng 4 Ngày 29: Thứ Bảy,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Văn Thù (TB)

Tháng 7 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 9 Ngày 3: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Bồ Tát Đại Thế Chí

Tháng 9 Ngày 20: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Địa Tạng (TB)

Tháng 11 Ngày 8: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm (20/9)

Tháng 11 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Phật Dược Sư (TB)


Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.

Ghi Chú:  Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. 514-735-9425
Cell. 514-575-9425
trang web www.chuaquanam.ca

Xin đăng ký Email để nhận được tin tức
Phật sự - sinh hoạt của chùa trong năm

Email:  CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP
Do Hoà Thượng THÍCH NHẤT CHÂN
tu viện trưởng Phổ Môn Tu Viện, Đức Quốc, Âu Châu, lãnh đạo tinh thần Hội Phật Giáo Quan Âm, Chùa Quan Âm, Montréal.
In Chương Trình
Thời Khóa Thuyết Giảng:
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, ngày 6, 8 & 10 /11/2017
19:g30 đến 21g00: Thuyết pháp

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, ngày 13, 15 & 17/11/2017
19:g30 đến 21g00: Thuyết pháp

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, ngày 20, 22 & 24 /11/2017
19:g30 đến 21g00: Thuyết pháp


   CHƯƠNG TRÌNH BỐ TÁT
(SÁM HỐI TỤNG GIỚI) PL 2561-2562 (2017-2018)
CHƯ TĂNG NI VÀ QUÝ PHẬT TỬ
CÁC CHÙA MIỀN ĐÔNG BẮC CANADA

In Chương Trình

Tháng 12 Thứ Bay, Ngày   (tức 22/10/Đinh Dậu): Chùa Hiếu Giang, Ottawa

13g00 – 14g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

14g00 – 15g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

PL 2562 (2018)

Tháng 1 Thứ Bảy, Ngày 6  (tức 20/11/Đinh Dậu): Chùa Địa Tạng, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 21g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối và tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 2 Thứ Ba, Ngày 20 (tức 5/1/Mậu Tuất): Chùa Quan Âm, Montréal

9g00 – 10g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        10g00 – 11g00 (Pháp Thoại)
        11g00 – 12g00 (Cúng ngọ-Cung tiến Giác Linh)

Tháng 3 Thứ Bảy, Ngày 3 (tức 16/1/Mậu Tuất): Chùa Phổ Đà Ottawa

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 3 Thứ Bảy, Ngày 31 (tức 15/2/Mậu Tuất): Chùa Địa Tạng, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 4 Thứ Bảy, Ngày 30 (tức 15/3/Mậu Tuất): Chùa Bồ Đề, Montréal

12g30 – 13g30 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        13g30 – 14g30 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 6 Thứ Bảy, Ngày 2 (tức 19/4/Mậu Tuất): Chùa Hiếu Giang, Ottawa

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 7 Thứ Sáu, Ngày 13 (tức 1/6/Mậu Tuất): Chùa Pháp Vân, Toronto, Trong mùa An Cư

Tháng 8 Thứ Bảy, Ngày 25 (tức 15/7/Mậu Tuất): Chùa Trừng Thủy, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 9 Thứ Bảy, Ngày 22 (tức 13/8/Mậu Tuất): Chùa Địa Tạng, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 10 Thứ Bảy, Ngày 6 (tức 27/8/Mậu Tuất): Tu Viện Phổ Đà, Val-des Monts

16g00 – 17g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
        17g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

1/ Chùa Phổ Đà: HT Thích Bổn Ðạt
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9, Canada,
Tel: (613) 231-2516, Cell: (819) 671-8561 

2/ Chùa Quan Âm: TT Thích Trường Phước,
3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. (514) 735-9425, 
Cell. (514) 575-9425, Trang nhà:
www.chuaquanam.ca

3/ Chùa Địa Tạng, Đại Đức : Thích Thông Giới,
3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8 Cell. (514) 290 4977

4/ Chùa Thuyền Tôn:  Ni Sư Thích Nữ Như Đức
6685 Rue Alma, Montréal, Québéc,  H2S 2W4, Tel (514) 948 4540,
Email:
nhuduc2004@yahoo.com

5/ Chùa Tuệ Quang:  Sư cô Thích Nữ Tịnh Niệm
337 Rolling Hills Drive, Waverley Nova Scotia B2R 1B7, 
Tel : (902) 576 3308

6/  Chùa Bồ Đề:  Sư cô Thích Nữ Như Minh
2155, Avenue de la Pagode, Beauport, Québéc, G1E 4L6, Tel.: (418)-660-6407,
Cell. (438) 345 9664

7/ Chùa Hiếu Giang, Ni Sư : TN  Viên Tánh,
4629 Bank Street, Ottawa, ON, K1T-3W6, 
Tel. (613) 822 8535, Cell. (613) 261 8535,

www.hieugiang.net

8/ Chùa Tuệ Quang:  Sư cô Thích Nữ Tịnh Niệm

337 Rolling Hills Drive, Waverley Nova Scotia B2R 1B7, 

Tel : (902) 576 3308

 

9/ Chùa Bồ Đề:  Sư cô Thích Nữ Như Minh

2155, Avenue de la Pagode, Beauport, Québéc, G1E 4L6, Tel.: (418) 660-6407,

Cell. (438) 345 9664

 

10/ Chùa Trừng Thủy, Sư Cô: TN Thông Tịnh

8909 Boul. PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3. Tel. : (514) 329 9098

Cell (514) 781-3781

Tỳ Kheo :

1.   Tỳ Kheo Thích Trường Minh

2.   Tỳ Kheo Thích Bổn Ðạt

3.    Tỳ Kheo Thích Trường Phước

4.   Tỳ Kheo Thích Kiên Định

5.   Tỳ Kheo Thích Đạo Quang

6.   Tỳ Kheo Thích Hạnh Đạo

7.   Tỳ Kheo Thích Thông Giới

8.    Tỳ Kheo Thích Phước Tuệ

9.    Tỳ Kheo Thích Nhật Pháp

10.          Tỳ Kheo Thích Phước Toàn

Tỳ Kheo Ni:

  1/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Đức

  2/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Viên Tánh

  3/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tịnh Niệm

  4/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Minh

  5/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Tịnh

  6/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông  Huệ

  7/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Phổ Tánh

  8/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Khánh Từ

  9/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nhất Nguyện

10/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tánh Hiền

11/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm

12/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hoàn Tấn

13/  Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Pháp

1.     Sa Di Thích Phước Trí

2.     Sa Di Ni Thích Nữ Phước Bình

3.     Sa Di Ni Thích Nữ Độ Tha
...tiếp theo... PDF

ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM - PHÓNG TÁC TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Thích nữ Trí Hải
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, Sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn thắm thiết, mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt ngâm câu "tình tuyệt vọng":

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu. ...tiếp theo...
(Phóng tác một mẩu truyện Liêu trai -HT. Già Lam kể)

Những bài đả đăng trước

33 hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm

Nước mắt mẹ hiền

Món nợ truyền kiếp

Công đừc sám hối

      

Đầu nguồn hạnh phúc

Băng ngàn

Mảnh Trăng Tiền Kiếp

Hồ ly vượt bể mót vàng

HÌNH VẢ PHIM KÝ NIỆM LỄ VU LAN 2016