CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2018
HẰNG NGÀY
05:00  Thỉnh Đại Hồng Chung
05:30  Công Phu Khuya
11:00  Cúng Ngọ
15:30  Thỉnh Đại Hồng Chung
16:00  Công Phu Chiều
19:00  Thỉnh Đại Hồng Chung
HẰNG TUẦN
Thứ Tư
19:30 – 21:00
Tuần đầu tháng:
Tuần thứ 2,3&4:
Đạo Tràng Sám Pháp

Sám Hối-Tụng Giới
Đại Bi Sám Pháp
Thứ Sáu
18:30 – 21:30
Đạo Tràng Tịnh Độ
Trì kinh A Di Đà,
Kinh hành niệm Phật
Thứ Bảy
14:00 – 18:00
Đạo Tràng Tịnh Độ
Trì kinh A Di Đà,
Kinh hành niệm Phật
Chủ Nhật
10:00 – 13:00


13:30 – 17:00
Sinh Hoạt Đại Chúng
Thọ trì kinh, cúng ngọ,pháp thoại, cúng linh, thọ trai.
Sinh hoạt Gia Đình
Phật Tử Quan Âm
(có chương trình riêng)

MỖI THÁNG
Đạo Tràng Bát Quan Trai:
Từ Thứ Bảy 7:00 đến Chủ Nhật 7:00
Tháng 01  Ngày 6-7
Tháng 03  Ngày 24-25
Tháng 04  Ngày 28-29
Tháng 06  Ngày 23-24
Tháng 07  Ngày 28-29
Tháng 09  Ngày 29-30
Tháng 10  Ngày 27-28
Tháng 11  Ngày 24-25
Tháng 12  Ngày 24-25
CÁC MÙA
NGÀY 1 TẾT (VÍA PHẬT DI LẶC)
Thứ Sáu, Ngày 16/02/2018
(nhằm Ngày 1/1/Mậu Tuất)
In Chương Trình

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chủ Nhật,Ngày 27/05/2018
(nhằm Ngày 13/4/Mậu Tuất)

ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ Nhật,Ngày 19/08/2018
(nhằm Ngày 9/7/Mậu Tuất)

LỄ CÚNG HẠ NGUYÊN
Thứ Bảy,Ngày Ngày 24/11/2018
(nhằm Ngày 18/10/Mậu Tuất)
In Chươmg Trình Sinh Hoạt 2018
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT BỒ TÁT

Tháng 4 Ngày 4: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 9 Ngày 9: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30
Bồ Tát Địa Tạng

Tháng 10 Ngày 27: Thứ Bảy,
vào lúc 8:30 – 17:30
Bồ Tát Quan Thế Âm (TB)

Tháng 11 Ngày 7: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00
Phật Dược Sư

Tháng 12 Ngày 23: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30
Phật Phật A Di Đà (TB)
Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.

Ghi Chú:  Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

3781 Ave De Courtrai
Montréal, QC, H3S 1B8
Tel. 514-735-9425
Cell. 514-575-9425

Xin đăng ký Email để nhận được tin tức
Phật sự - sinh hoạt của chùa trong năm

Email:  

CHƯƠNG TRÌNH MÙA LỄ KHÁNH ÐẢN TẠI CHÙA QUAN ÂM - PL 2562 - DL:2018


do chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni bổn tự
đồng chứng minh và Chủ Trì Đại Lễ
 
“Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
Hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu“
 
Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đấng Đạo Sư và được lợi lạc trong đời sống tu học,
trân trọng kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử về chùa tham dự mùa lễ,
cùng tham dự đại lễ Khánh Đản.
 
Thọ Trì Kinh
Thứ Tư đến Thứ Sáu, 23-25/5/2018 (9-11/4/Mậu Tuất):  
19:30 - 21:00 Thọ Trì Kinh - Pháp thoại

Lễ Khai Kinh Khánh Ðản
Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018 (13-4-Mậu Tuất) :  
09:30 AM Quý Phật tử vân tập về chùa
10:00 AM Quý Phật tử vân tập Chánh Điện và Quan Âm Lộ Thiên
10:05 AM

- Múa Lân - Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện
- Chuông trống Bát Nhã - Chào Phật Giáo Kỳ - Phút Nhập Từ Bi Quán
- Thông Bạch của GHPGVNTN
- Dâng Hoa Cúng Phật
- Nghi Lễ Cầu Nguyện (hát trầm hương đốt)
- Chư Tăng Ni tắm Phật và Cổ Phật Khất Thực
- Cảm Tạ - Cung tiễn chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy bổn vị
- Chư Phật tử tắm Phật.

12:00 PM - Cúng chư Hương Linh - Chư Phật tử Thọ Trai – Hoàn Mãn

Thọ Trì Kinh
Thứ Hai và Thứ Ba, 28 & 29 /5/2018 (14&15/4/Mậu Tuất):  
19:30 - 21:00 Thọ Trì Kinh - Pháp thoại

Cúng Rằm
Thứ Tư, 30/5/2018 (16/4/Mậu Tuất):  
19:30 - 21:00 Thọ trì kinh, Hoàn kinh, Thí thực Cô Hồn

In Chương Trình Mùa Lễ Khánh Ðản PL 2562 (2018)


CHƯƠNG TRÌNH CỦA PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP ÂU MỸ
tại Hoa Kỳ và Canada 2018

Thuyết Giảng tại Chùa Quan Âm Montreal
do TT Thích Thông Triết cùng chư Tôn Đức tháp tùng

Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018 (4/04/Mậu Tuất)
7:30 PM - 9:00 PM Thuyết pháp

Thứ Bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018 (5/04/MậuTuất)
9:30 AM - 11:00 AM Thuyết pháp
2:30 PM - 4:00 PM Thuyết pháp

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 05 năm 2018 (5/04/MậuTuất)
11:00 AM - 12:00 AM Thuyết pháp
2:30 PM - 4:00 PM Thuyết pháp

In Chương Trình
CHƯƠNG TRÌNH BỐ TÁT (SÁM HỐI TỤNG GIỚI) PL 2562 (2018)
CHƯ TĂNG NI VÀ QUÝ PHẬT TỬ CÁC CHÙA MIỀN ĐÔNG BẮC CANADA


Tháng 4 Thứ Bảy, Ngày 30 (tức 15/3/Mậu Tuất): Chùa Bồ Đề, Québéc
12g30 – 13g30 (Chư Tăng Ni tụng giới)
13g30 – 14g30 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 6 Thứ Bảy, Ngày 2 (tức 19/4/Mậu Tuất): Chùa Hiếu Giang, Ottawa
18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 7 Thứ Sáu, Ngày 13 (tức 1/6/Mậu Tuất) Chùa Pháp Vân, Toronto): Trong mùa An Cư

Tháng 8 Thứ Bảy, Ngày 25 (tức 15/7/Mậu Tuất): Chùa Trừng Thủy, Montréal
18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
19g00 – 21g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 9 Thứ Bảy, Ngày 22 (tức 13/8/Mậu Tuất): Chùa Địa Tạng, Montréal
18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 10 Thứ Bảy, Ngày 6 (tức 27/8/Mậu Tuất): Tu Viện Phổ Đà, Val-des Monts
16g00 – 17g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
17g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 11 Thứ Bảy, Ngày 7 (tức 30/9/Mậu Tuất): Chùa Quan Âm, Montréal.
18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 12 Thứ Bay, Ngày 22 (tức 16/11/Mậu Tuất): Chùa Hiếu Giang, Ottawa
13g00 – 14g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)
14g00 – 15g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

In Chương Trình

ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM - PHÓNG TÁC TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO
Thích nữ Trí Hải
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, Sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn thắm thiết, mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt ngâm câu "tình tuyệt vọng":

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu. ...tiếp theo...
(Phóng tác một mẩu truyện Liêu trai -HT. Già Lam kể)

Những bài đả đăng trước
HÌNH VẢ PHIM KÝ NIỆM TẾT ĐINH DẬU 2017
...tiếp theo...